Strava v řeckých a kyperských hotelích

Při práci v řeckých a kyperských hotelích mají zaměstnanci nárok na stravu v rozsahu 3 jídel denně. Tato strava je zajištěna v daném hotelu a bez úplaty. • Zaměstnancům hotelu je poskytována strava bez úplaty. • Strava je zaměstnancům hotelu poskytována 3x denně, tedy snídaně, oběd a večeře. • Stravování zaměstnanců probíhá v prostorách hotelu k tomu určených. • Během pracovní doby je zaměstnancům umožněna konzumace nealkoholických nápojů.