Strava v řeckých a kyperských hotelích

Při práci v řeckých a kyperských hotelích mají zaměstnanci nárok na stravu v rozsahu 3 jídel denně. Tato strava je zajištěna v daném hotelu a bez úplaty.

• Zaměstnancům hotelu je poskytována strava bez úplaty.

• Strava je zaměstnancům hotelu poskytována 3x denně, tedy snídaně, oběd a večeře.

• Stravování zaměstnanců probíhá v prostorách hotelu k tomu určených.

• Během pracovní doby je zaměstnancům umožněna konzumace nealkoholických nápojů.