Povolení agentury práce MPSV

Povolení ke zprostředkování zaměstnání v oblasti cestovního ruchu bylo uděleno v roce 2015:

Udělení povolení 2015

 

Na vlastní žádost bylo toto povolení odejmuto v březnu 2018:

Odejmutí povolení 2018

 

V březnu 2018 bylo uděleno nové povolení ke zprostředkování zaměstnání bez omezení:

Udělení povolení 2018